Onderwijsaanbiedersgroep

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijsaanbiedersgroep
Beschrijving
Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs


Contextdiagram
FORA
Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaan- biedersgroep Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Onderwijskundige werkelijkheid (Grouping) Onderwijsinric- hting (RIO) Het vaststellen van de benodigde onderwijsorganisatie. (BusinessProcess) Vaststellen onderwijsorga- nisatie Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de organisatiestructie van de onderwijsinstelling. (ApplicationFunction) Organisatiestr- uctuur beheerfunctie Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggens- chapsraad AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship behoort tot AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship stelt in Deze svg is op 23-05-2024 22:59:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-05-2024 22:59:07 CEST


Details ArchiMate-element Onderwijsaanbiedersgroep
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-306c8bb3-4fe0-4cbeb-ec89-54cecb738db
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-306c8bb3-4fe0-4cbeb-ec89-54cecb738db
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsaanbiedersgroep
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bevoegd gezag
Alias  : Scholengemeenschap,Scholengroep
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 306c8bb3-4fe0-4cbeb-ec89-54cecb738db
Original ID  : id-306c8bb34fe04cbebec8954cecb738db
Semanticsearch  : onderwijsaanbiedersgroep