Begroting

Beschrijving
Het opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting').Details ArchiMate-element Begroting
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-31398cfc-5591-4597-9a8f-879bb65e9c61
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-31398cfc-5591-4597-9a8f-879bb65e9c61
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Begroting
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 31398cfc-5591-4597-9a8f-879bb65e9c61
Original ID  : id-31398cfc-5591-4597-9a8f-879bb65e9c61
Semanticsearch  : begroting