Leerlingcommunicatie klasbreed

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Leerlingcommunicatie klasbreed
Beschrijving
Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas


Contextdiagram
FORA
Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessFunction) Leerlingcomm- unicatie klasbreed Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommu- nicatie Functionaliteit ten behoeve van samenwerken, informatie delen, ideeën uitwisselen en contact onderhouden. (ApplicationFunction) Sociaal netwerk-functie Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning leerlingen Eindexamen Functionaliteit voor het houden van vergaderingen (live meetings) met kleine en grote groepen deelnemers met live video en audio (incl. opnemen vergadering audio en video). (ApplicationFunction) Videoconferen- tiefunctie Het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationFunction) E- mailingfunctie Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning leerlingen Doorstroomto- ets Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessProcess) Communicere- n naar leerlingen over de klas AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 21:14:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:14:24 CEST


Details ArchiMate-element Leerlingcommunicatie klasbreed
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-322759ef-a0ba-47d9a-cd90-a3d74db907d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-322759ef-a0ba-47d9a-cd90-a3d74db907d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlingcommunicatie klasbreed
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 322759ef-a0ba-47d9a-cd90-a3d74db907d
Original ID  : id-322759efa0ba47d9acd90a3d74db907d
Semanticsearch  : leerlingcommunicatie klasbreed