Educatieve applicatie

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Educatieve applicatie
Beschrijving
Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken.


Contextdiagram
FORA
Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsge- gevens Constraint Uitwisseling toetsmateriaal Deze standaard schrijft voor hoe onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartijen gegevensuitwisselingen moeten opzetten. De standaard gaat over de communicatielaag voor de afhandeling van berichten (het transport) en niet over de inhoud van berichten. (Constraint) Edukoppeling transactiestan- daard Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van resultaatgegevens van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Uitwisseling resultaatgege- vens De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften. (Constraint) ECK Distributie en toegang Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegeve- ns Voordat een student kan werken met [[Educatieve applicatie]]s en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten. Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren. (Constraint) UWLR Standaard die het [[Keten-ID (ECK-ID)]] beschrijft (Constraint) ECK ID Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie digitaal leermateriaal Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee deze organisaties aantoonbaar kunnen maken dat persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt. Onderwijsinstellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat dit gebeurt. (Constraint) Certificeringss- chema informatiebeve- iliging en privacy Constraint Begrippenset kernprogramm- a's AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 07-04-2024 06:59:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 06:59:47 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Educatieve applicatie
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-3476eb2d-278a-4ecf-8931-f5d510a71b1b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3476eb2d-278a-4ecf-8931-f5d510a71b1b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Educatieve applicatie
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
ROSA Element-id  : Id-60d7147743984393a737a90fa5fc09dc
ROSA Element URI  : https://rosa2.wikixl.nl/index.php/Id-60d7147743984393a737a90fa5fc09dc
FORA-type  : Referentiecomponent
Object ID  : 3476eb2d-278a-4ecf-8931-f5d510a71b1b
Object ID_nl  : 3476eb2d-278a-4ecf-8931-f5d510a71b1b
Original ID  : id-3476eb2d-278a-4ecf-8931-f5d510a71b1b
Semanticsearch  : educatieve applicatie