Educatieve applicatie

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Educatieve applicatie
ArchiMate-element Educatieve applicatie
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-3476eb2d-278a-4ecf-8931-f5d510a71b1b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Educatieve applicatie
Documentatie  : Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
ROSA Element-id  : Id-60d7147743984393a737a90fa5fc09dc
ROSA Element URI  : https://rosa2.wikixl.nl/index.php/Id-60d7147743984393a737a90fa5fc09dc
Object ID  : 3476eb2d-278a-4ecf-8931-f5d510a71b1b
Object ID_nl  : 3476eb2d-278a-4ecf-8931-f5d510a71b1b
Original ID  : id-3476eb2d-278a-4ecf-8931-f5d510a71b1b
Semanticsearch  : educatieve applicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsge- gevens Constraint Uitwisseling toetsmateriaal ApplicationFunction Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling ApplicationFunction Verwerking naam leerling BusinessRole SaaS aanbieder Educatieve applicatie ApplicationFunction Verwerking e- mailadres leerling Deze standaard schrijft voor hoe onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartijen gegevensuitwisselingen moeten opzetten. De standaard gaat over de communicatielaag voor de afhandeling van berichten (het transport) en niet over de inhoud van berichten. (Constraint) Edukoppeling transactiestan- daard Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van resultaatgegevens van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Uitwisseling resultaatgege- vens ApplicationFunction Verwerking keten-ID (ECK- ID) leerling ApplicationFunction Verwerking naam school leerling De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften. (Constraint) ECK Distributie en toegang ApplicationFunction Verwerking voornaam leerling Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegeve- ns Voordat een student kan werken met [[Educatieve applicatie]]s en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten. Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren. (Constraint) UWLR Standaard die het [[Keten-ID (ECK-ID)]] beschrijft (Constraint) ECK ID Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie digitaal leermateriaal ApplicationFunction Verwerking resultaatgege- vens (Citoscore) Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee deze organisaties aantoonbaar kunnen maken dat persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt. Onderwijsinstellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat dit gebeurt. (Constraint) Certificeringss- chema informatiebeve- iliging en privacy Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Constraint Begrippenset kernprogramm- a's AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 29-11-2023 13:01:23 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 29-11-2023 13:01:23 CET