(Integraal) Schoolveiligheidsplan

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > (Integraal) Schoolveiligheidsplan
Beschrijving
Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid.


Contextdiagram
FORA
Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid. (BusinessObject) (Integraal) Schoolveilighe- idsplan Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Het periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving. (BusinessProcess) Monitoren veiligheid Schoolklimaat is de omgeving waarin leerlingen en medewerkers de omgeving op een bepaalde manier ervaren. (BusinessObject) Schoolklimaat Veiligheid is een situatie waarin een bepaald gevaar niets kan aanrichten Onder veiligheid wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. (BusinessObject) Veiligheid Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren. (BusinessObject) Veiligheidsbel- eid Een anti-pestprotocol is een document waarin staat hoe de school pestgedrag signaleert en aanpakt. (BusinessObject) Anti- pestprotocol Voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. (BusinessObject) Veiligheidsma- atregel De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid. (BusinessObject) Veiligheidsrisi- co Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship betreft AssociationRelationship hulpmiddel voor aanpak voor AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 14-05-2024 19:25:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:25:10 CEST


Details ArchiMate-element (Integraal) Schoolveiligheidsplan
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-35c1739b-4d0f-49db9-98f9-af05892d708
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-35c1739b-4d0f-49db9-98f9-af05892d708
ArchiMate-model  : FORA
Label  : (Integraal) Schoolveiligheidsplan
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Schoolleiding
Externe verwijzing  : https://mijnveilige.school/schoolveiligheidsplan-opstellen/,https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/digitaal-veiligheidsplan/,https://www.voion.nl/veilig-en-vitaal-werken/sociale-veiligheid/sociale-veiligheid/schoolveiligheidsplan
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 35c1739b-4d0f-49db9-98f9-af05892d708
Original ID  : id-35c1739b4d0f49db998f9af05892d708
Semanticsearch  : (integraal) schoolveiligheidsplan