Overstap

Beschrijving
De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt.Details ArchiMate-element Overstap
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-36443b89-aa56-4ef4a-ebe2-37c86c0f44c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-36443b89-aa56-4ef4a-ebe2-37c86c0f44c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Overstap
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 23-8-2021
Voorbeeld  : Overstap van po naar vo, Naar een andere school vanwege verhuizing
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 36443b89-aa56-4ef4a-ebe2-37c86c0f44c
Object ID_nl  : 36443b89-aa56-4ef4a-ebe2-37c86c0f44c
Original ID  : id-36443b89aa564ef4aebe237c86c0f44c
Semanticsearch  : overstap