(M) Wettelijke context

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > (M) Wettelijke context
Beschrijving
Wet- of regelgeving die de Bedrijfsfunctie motiveert ("Influence"). Wet- en regelgeving kan hierarchisch zijn ingericht ("Aggregate").


Contextdiagram
FORA
Wet- of regelgeving die de Bedrijfsfunctie motiveert ("Influence"). Wet- en regelgeving kan hierarchisch zijn ingericht ("Aggregate"). (Driver) (M) Wettelijke context Gegevens die in het kader van het uitoefenen van Bedrijfsfuncties worden vastgelegd en verwerkt ("access"). Een Bedrijfsfunctie verwerkt Informatie vanuit een bepaalde specifieke Grondslag ("associatie met de access-relatie"). De Organisatie of Rol die verantwoordelijk is voor de de Bedrijfsfunctie, heeft ("associatie met de access-relatie") een bepaalde zeggenschap over de gegevens. Informatie maakt deel uit van ("Aggregate"") een Bedrijfsdomein. Informatie is gebaseerd op ("gerealiseerd door") Gegevens. Informatie kan uit meerdere sub-onderdelen bestaan ("aggregate"). Informatie kan verwijzen naar ("associatie") andere, gerelateerde informatie. (BusinessObject) (M) Informatie Taak of verantwoordelijkheid die door een Organisatie of een individu in een bepaalde Rol wordt ingevuld ("assigned"). Een bedrijfsfunctie wordt ondersteund ("served") door een of meer Applicatiefuncties, en verwerkt ("access") informatie bij de uitoefening. Een Bedrijfsfunctie is onderdeel van ("aggregate") een bepaald Bedrijfsdomein. Een Bedrijfsfunctie wordt uitgeoefend ("influences") in het kader van een Wettelijke context. Een Bedrijfsfunctie kan meerdere sub-Bedrijfsfuncties bevatten ("aggregate"). (BusinessFunction) (M) Bedrijfsfunctie InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 16-04-2024 10:44:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 10:44:20 CEST


Details ArchiMate-element (M) Wettelijke context
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-367b15d9-f101-43198-6a9f-e017785245c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-367b15d9-f101-43198-6a9f-e017785245c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : (M) Wettelijke context
SWC type  : Wet
SWC status  : Concept
Object ID  : 367b15d9-f101-43198-6a9f-e017785245c
Object ID_nl  : 367b15d9-f101-43198-6a9f-e017785245c
Original ID  : id-367b15d9f101431986a9fe017785245c
Semanticsearch  : (m) wettelijke context