Beheer gegevens bekwaamheden en bevoegdheden

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer gegevens bekwaamheden en bevoegdheden
Beschrijving
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent bekwaamheden en bevoegdheden.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent bekwaamheden en bevoegdheden. (ApplicationFunction) Beheer gegevens bekwaamhede- n en bevoegdheden Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsyst- eem Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplann- ing en personeelroos- tering Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing. (BusinessFunction) Personeelsbe- oordeling Het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn. (BusinessFunction) Competentiem- anagement Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Medewerkerb- eoordeling Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. (BusinessObject) Medewerkerc- ompetentie AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 21:18:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:18:19 CEST


Details ArchiMate-element Beheer gegevens bekwaamheden en bevoegdheden
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-36bba836-8133-4d2d-b8ec-f710969590c9
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-36bba836-8133-4d2d-b8ec-f710969590c9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer gegevens bekwaamheden en bevoegdheden
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 36bba836-8133-4d2d-b8ec-f710969590c9
Original ID  : id-36bba836-8133-4d2d-b8ec-f710969590c9
Semanticsearch  : beheer gegevens bekwaamheden en bevoegdheden
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions