Veiligheidsrapportage

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Veiligheidsrapportage
Beschrijving
Het (periodiek) rapporteren over de veiligheidssituatie op school, ter evaluatie van het bestaande veiligheidsbeleid of ter onderbouwing van nieuw veiligheidsbeleid.Details ArchiMate-element Veiligheidsrapportage
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-37bd90fd-3db4-498b-9924-107c7a4038af
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-37bd90fd-3db4-498b-9924-107c7a4038af
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Veiligheidsrapportage
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 37bd90fd-3db4-498b-9924-107c7a4038af
Original ID  : id-37bd90fd-3db4-498b-9924-107c7a4038af
Semanticsearch  : veiligheidsrapportage