Kwaliteitsrapportage (school)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Kwaliteitsrapportage (school)
Beschrijving
Periodieke rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van een instelling.


Contextdiagram
FORA
Periodieke rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van een instelling. (BusinessObject) Kwaliteitsrapp- ortage (school) Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie kwaliteitsgege- vens Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessProcess) Zorgdragen voor onderwijskwali- teit op schoolniveau Driver Art. 10 WPO - Kwaliteit onderwijs Driver Art. 19 WEC - Kwaliteit onderwijs Periodieke geaggregeerde rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van de onderliggende onderwijsinstellingen. (BusinessObject) Kwaliteitsrapp- ortage (geaggregeer- d) Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Monitoren en rapporteren onderwijskwali- teit school Driver Art. 23a WVO- Kwaliteit onderwijs Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Monitoren en rapporteren onderwijskwali- teit Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 14-05-2024 19:12:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:12:02 CEST


Details ArchiMate-element Kwaliteitsrapportage (school)
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-38d56b23-bf45-4a73-ae54-b83b615fc123
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-38d56b23-bf45-4a73-ae54-b83b615fc123
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Kwaliteitsrapportage (school)
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Schoolleiding
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 38d56b23-bf45-4a73-ae54-b83b615fc123
Original ID  : id-38d56b23-bf45-4a73-ae54-b83b615fc123
Semanticsearch  : kwaliteitsrapportage (school)