Master Information and Datamanagementfunctie

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Master Information and Datamanagementfunctie
Beschrijving
Functionaliteit voor het beheren van gegevens door het verwijderen van duplicaten, het standaardiseren van data (massa onderhoud), het vastleggen en honoreren van regels (business rules) en het aanwijzen van een autoritieve databron.

Onderdelen die vaak binnen MIDM voorkomen zijn:

 • Bron identificatie
 • Data transformatie
 • Data normalisatie
 • Gegevensregels administratie (& toepassen)
 • Fout of afwijking identificatie & correctie
 • Data consolidatie
 • Data opslagbeheer
 • Data distributie
 • Data classificatie
 • Taxonomiebeheer
 • Schema mapping
 • Product codificatie
 • Data verrijking
 • Data hierarchiebeheer (autoritaire bronnen)
 • Business semantics management
 • Data governance


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het beheren van gegevens door het verwijderen van duplicaten, het standaardiseren van data (massa onderhoud), het vastleggen en honoreren van regels (business rules) en het aanwijzen van een autoritieve databron. Onderdelen die vaak binnen MIDM voorkomen zijn: * Bron identificatie * Data transformatie * Data normalisatie * Gegevensregels administratie (& toepassen) * Fout of afwijking identificatie & correctie * Data consolidatie * Data opslagbeheer * Data distributie * Data classificatie * Taxonomiebeheer * Schema mapping * Product codificatie * Data verrijking * Data hierarchiebeheer (autoritaire bronnen) * Business semantics management * Data governance (ApplicationFunction) Master Information and Datamanage- mentfunctie Een gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden. (BusinessObject) Gegeven Het geheel van activiteiten, waaronder het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens, om in de onderwijsinstelling op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeh- eer Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd. (BusinessObject) Beheersmaatr- egel Masterdata betreffen de kerngegevens van de organisatie. (BusinessObject) Masterdata Een systeem voor het beheren van databanken. Zoals: Creeeren en configureren, Toegangsverlening, Monitoring. Bijvoorbeeld: MS SQL server, Oracle, MySQL (ApplicationComponent) Datamanage- mentsysteem Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:11:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:11:54 CEST


Details ArchiMate-element Master Information and Datamanagementfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-3983fa7c-acd6-42cb8-42f6-b1bb586d3fc
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3983fa7c-acd6-42cb8-42f6-b1bb586d3fc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Master Information and Datamanagementfunctie
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 3983fa7c-acd6-42cb8-42f6-b1bb586d3fc
Original ID  : id-3983fa7cacd642cb842f6b1bb586d3fc
Semanticsearch  : master information and datamanagementfunctie
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions