Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy

ArchiMate-modellen > FORA > Constraints > Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy
Beschrijving
Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee deze organisaties aantoonbaar kunnen maken dat persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt. Onderwijsinstellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat dit gebeurt.


Contextdiagram
FORA
Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee deze organisaties aantoonbaar kunnen maken dat persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt. Onderwijsinstellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat dit gebeurt. (Constraint) Certificeringss- chema informatiebeve- iliging en privacy Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Bij eindproduct-standaarden zijn de functionaliteit, de (web)services en rolverdeling tussen systemen gedetailleerd en scherp gedefinieerd. Juiste toepassing is preventief goed testbaar en daardoor is de voorspelbaarheid op goed functioneren hoog. (Grouping) Eindproduct Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 26-01-2024 04:25:21 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 26-01-2024 04:25:21 CET


Details ArchiMate-element Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy
ArchiMate_Constraint.png
Elementtype  : Constraint
Element-id  : FORA/id-3a31e0ea-c0a8-47dd-9057-358f4402efeb
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3a31e0ea-c0a8-47dd-9057-358f4402efeb
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy
SWC status  :  In gebruik
SWC type  :  Standaard
Object ID  :  3a31e0ea-c0a8-47dd-9057-358f4402efeb
Object ID_nl  : 3a31e0ea-c0a8-47dd-9057-358f4402efeb
Original ID  :  id-3a31e0ea-c0a8-47dd-9057-358f4402efeb
Semanticsearch  : certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy