Opleidingontwikkeling

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Opleidingontwikkeling
Beschrijving
Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer.


Contextdiagram
FORA
Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontw- ikkeling Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsprog- rammagegeve- ns Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. (ApplicationFunction) Beheer referentiegege- vens Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoor- bereiding Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen (BusinessProcess) Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen Het organiseren van het aanbod van onderwijs wat aan leerlingen aangeboden gaat worden, rekening houdend met de normen, waarden en visie van de onderwijsinstelling of onderwijsgemeenschap. (BusinessProcess) Organiseren onderwijsaanb- od Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegeve- ns Het selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren en aanmelden Doorstroomto- ets Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 17-04-2024 16:18:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 16:18:36 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Opleidingontwikkeling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-3a7136da-2b0d-4fefb-7cc6-4590c395678
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3a7136da-2b0d-4fefb-7cc6-4590c395678
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Opleidingontwikkeling
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 3a7136da-2b0d-4fefb-7cc6-4590c395678
Object ID_nl  : 3a7136da-2b0d-4fefb-7cc6-4590c395678
Original ID  : id-3a7136da2b0d4fefb7cc64590c395678
Semanticsearch  : opleidingontwikkeling