Id-3b012115-2c24-4cbf-ad30-28d00bdb6584

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-3b012115-2c24-4cbf-ad30-28d00bdb6584
ArchiMate-relatie Id-3b012115-2c24-4cbf-ad30-28d00bdb6584
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-3b012115-2c24-4cbf-ad30-28d00bdb6584
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Samenwerkingsverband passend onderwijs (BusinessRole)
Documentatie  : alle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverband
Referentie  : wet PO, wet VO, wet EC
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : passend onderwijs
Gegevenssoort  : Instelling, organsiatie en bestuur
Object ID  : 3b012115-2c24-4cbf-ad30-28d00bdb6584
Original ID  : id-3b012115-2c24-4cbf-ad30-28d00bdb6584
Semanticsearch  : id-3b012115-2c24-4cbf-ad30-28d00bdb6584
ArchiMate-views  :