Beheer onderwijsprogrammagegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer onderwijsprogrammagegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsprog- rammagegeve- ns Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontw- ikkeling Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. (BusinessObject) Examenprogr- amma Curriculumdocument waarin het bevoegd gezag van een school de inrichting van het schoolexamen beschrijft. (BusinessObject) Programma van toetsing en afsluiting De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Een systeem ter ondersteuning van het creëren/vormgeven en definieren van de structuur van een opleiding. (ApplicationComponent) Curriculumpla- nner Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:11:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:11:42 CEST


Details ArchiMate-element Beheer onderwijsprogrammagegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-3c74f53d-75f8-499f9-3c05-3d2c578115b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3c74f53d-75f8-499f9-3c05-3d2c578115b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer onderwijsprogrammagegevens
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 3c74f53d-75f8-499f9-3c05-3d2c578115b
Original ID  : id-3c74f53d75f8499f93c053d2c578115b
Semanticsearch  : beheer onderwijsprogrammagegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions