Mandatering

Beschrijving
Een mandatering is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd.


Contextdiagram
FORA
Een mandatering is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. (BusinessObject) Mandatering Het uitvoeren van bestuurstaken. (BusinessProcess) Uitvoeren bestuurstaken Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (BusinessObject) Schoolleiding Het managementstatuut beschrijft de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag, de directies van scholen en eventueel bovenschools management. In het statuut wordt specifiek aangegeven welke maat van taken en bevoegdheden gemandateerd worden naar de directies, en welke taken op het niveau van het bevoegd gezag blijven. (BusinessObject) Managements- tatuut AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship geeft uit AssociationRelationship gegeven aan AssociationRelationship vastgelegd in Deze svg is op 14-05-2024 19:11:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:11:35 CEST


Details ArchiMate-element Mandatering
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-3e00190c-f67d-47b9a-9042-2c726892284
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3e00190c-f67d-47b9a-9042-2c726892284
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Mandatering
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 3e00190c-f67d-47b9a-9042-2c726892284
Original ID  : id-3e00190cf67d47b9a90422c726892284
Semanticsearch  : mandatering