Gegevensbeheer

ArchiMate-element Gegevensbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-3ec2ca9e-538c-45338-8453-8b7f162485e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Gegevensbeheer
Documentatie  : Het geheel van activiteiten, waaronder het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens, om in de onderwijsinstelling op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 3ec2ca9e-538c-45338-8453-8b7f162485e
Object ID_nl  : 3ec2ca9e-538c-45338-8453-8b7f162485e
Original ID  : id-3ec2ca9e538c4533884538b7f162485e
Semanticsearch  : gegevensbeheer
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het geheel van activiteiten, waaronder het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens, om in de onderwijsinstelling op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeh- eer Functionaliteit voor het creëren, configureren, monitoren van en toegang verlenen tot databases. (ApplicationFunction) Beheer databases Functionaliteit voor het beheren van gegevens door het verwijderen van duplicaten, het standaardiseren van data (massa onderhoud), het vastleggen en honoreren van regels (business rules) en het aanwijzen van een autoritieve databron. Onderdelen die vaak binnen MIDM voorkomen zijn: * Bron identificatie * Data transformatie * Data normalisatie * Gegevensregels administratie (& toepassen) * Fout of afwijking identificatie & correctie * Data consolidatie * Data opslagbeheer * Data distributie * Data classificatie * Taxonomiebeheer * Schema mapping * Product codificatie * Data verrijking * Data hierarchiebeheer (autoritaire bronnen) * Business semantics management * Data governance (ApplicationFunction) Master Information and Datamanage- mentfunctie Het opslaan van bestanden / documenten in een externe database. (ApplicationFunction) Cloud- opslagfunctie Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatieman- agement ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-11-2023 01:59:43 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-11-2023 01:59:43 CET