Oudercommunicatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Oudercommunicatie
Beschrijving
Communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg.


Contextdiagram
FORA
Communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessObject) Oudercommun- icatie Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessProcess) Communicere- n over schoolgerelat- eerde zaken Functionaliteit voor het beheren en publiceren van content op websites. (ApplicationFunction) Webcontent beheerfunctie Communicatie over onderwijs en resultaten en andere zaken met betrekking tot de klas. (BusinessProcess) Communicere- n naar ouders over de klas Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie Communicatie over bestuurgerelateerde zaken. (BusinessProcess) Communicere- n over bestuursgerel- ateerde zaken Het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationFunction) E- mailingfunctie Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen (ApplicationFunction) Narrowcasting- functie Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessProcess) Communicere- n over een leerling Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Een communicatievorm is een manier waarop de school communiceert met ouders en/of leerlingen. (BusinessObject) Communicatie- vorm Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Informatie over de voortgang en resultaten van een leerling. (BusinessObject) Leerlingvoortg- anginformatie AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship heeft AssociationRelationship met AssociationRelationship onderdeel van Deze svg is op 14-05-2024 18:56:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:44 CEST


Details ArchiMate-element Oudercommunicatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-3ff6b30a-9bd0-4d68a-2de8-03c7f73b462
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3ff6b30a-9bd0-4d68a-2de8-03c7f73b462
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Oudercommunicatie
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Voorbeeld  : Tienminutengesprek, Maandmemo, Schoolnieuwsbrief, Bestuursnieuwsbrief, Communicatie vanuit de (G)MR
Status  : Definitief
Statusdatum  : 23-8-2021
Sector  : FO
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 3ff6b30a-9bd0-4d68a-2de8-03c7f73b462
Original ID  : id-3ff6b30a9bd04d68a2de803c7f73b462
Semanticsearch  : oudercommunicatie