Beheer van kwaliteitsgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer van kwaliteitsgegevens
Beschrijving
Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden:
  • Onderwijsproces
  • Examinering & diplomering
  • Schoolklimaat
  • Onderwijsresultaten
  • Kwaliteitszorg en ambitie
  • Financieel Beheer


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Beheer van kwaliteitsgege- vens Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbehe- ersysteem Onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een school gegeven wordt. (BusinessObject) Onderwijskwal- iteit Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Beleid rondom het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. (BusinessObject) Stelsel van kwaliteitszorg Het op schoolniveau zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg school Het op schoolniveau bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg school AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:11:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:11:13 CEST


Details ArchiMate-element Beheer van kwaliteitsgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-41e52bd5-927d-4c36-b598-45d345ed5232
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-41e52bd5-927d-4c36-b598-45d345ed5232
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer van kwaliteitsgegevens
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 41e52bd5-927d-4c36-b598-45d345ed5232
Original ID  : id-41e52bd5-927d-4c36-b598-45d345ed5232
Semanticsearch  : beheer van kwaliteitsgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions