Overig verzuim

Beschrijving
Ongeoorloofd verzuim dat niet in een van de andere categorieën valt in te delen.Details ArchiMate-element Overig verzuim
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-42229859-c568-4c0bb-7181-2158d9a9512
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-42229859-c568-4c0bb-7181-2158d9a9512
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Overig verzuim
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Procesmodellering
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 10-4-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 42229859-c568-4c0bb-7181-2158d9a9512
Original ID  : id-42229859c5684c0bb71812158d9a9512
Semanticsearch  : overig verzuim