Id-42517afbd37d47fea0de872e18114633

ArchiMate-modellen > FORA > AggregationRelationships > Id-42517afbd37d47fea0de872e18114633
ArchiMate-relatie Id-42517afbd37d47fea0de872e18114633
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-42517afb-d37d-47fea-0de8-72e18114633
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Uitvoeringsbesluit WVO 2020 (Driver)
Naar  : Art. 3.19 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - De opgaven voor het centraal examen (Driver)
Object ID  : 42517afb-d37d-47fea-0de8-72e18114633
Object ID_nl  : 42517afb-d37d-47fea-0de8-72e18114633
Original ID  : id-42517afbd37d47fea0de872e18114633
Semanticsearch  : id-42517afbd37d47fea0de872e18114633
ArchiMate-views  :