Onderwijsinstelling

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijsinstelling
Beschrijving
Een organisatie die door een bevoegd gezag in stand wordt gehouden voor het verzorgen van onderwijs.

Vergelijk RIO: Onderwijsaanbieder Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs.

Onderwijsinstellingserkenning

Een erkenning van een organisatie voor het verzorgen van onderwijs op basis van wetgeving.


Contextdiagram
FORA
Een organisatie die door een bevoegd gezag in stand wordt gehouden voor het verzorgen van onderwijs. Vergelijk RIO: Onderwijsaanbieder Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. Onderwijsinstellingserkenning Een erkenning van een organisatie voor het verzorgen van onderwijs op basis van wetgeving. (BusinessObject) Onderwijsinste- lling Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Juridische werkelijkheid (Grouping) Onderwijserke- nningen (BRIN / RIO) Het bevoegd gezag is het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband het onderwijs dat wordt gegeven, en over de onderwijsinstelling als geheel. RIO: Bevoegd Gezagerkenning Een erkenning als bestuur in het onderwijs door OCW van een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Bevoegd gezag De toestemming om op een bepaalde locatie onderwijs te mogen verzorgen. Kan (het gebruik van) meerdere onderwijslocaties omvatten (BusinessObject) Vestiging Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship in stand gehouden door AssociationRelationship maakt gebruik van AssociationRelationship wordt erkend als Deze svg is op 14-05-2024 19:11:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:11:11 CEST


Details ArchiMate-element Onderwijsinstelling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-425c62e4-409a-4901b-f020-d9909b685c3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-425c62e4-409a-4901b-f020-d9909b685c3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsinstelling
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bevoegd gezag
Alias  : School
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 425c62e4-409a-4901b-f020-d9909b685c3
Original ID  : id-425c62e4409a4901bf020d9909b685c3
Semanticsearch  : onderwijsinstelling