Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (c)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (c)
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (c)
De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit BusinessObject Inschrijfmelding door ontvangende instelling BusinessObject Aanmeldformulier BusinessObject Voortraject BusinessObject Intakeverslag BusinessObject Bewijsstukken niet- Nederlandse culturele achtergrond Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport (ontvangende instelling) BusinessObject Uitschrijfbewijs voor ontvangende instelling DataObject Aanmeldgegevens leerling DataObject Voornaam leerling DataObject Voorletters leerling DataObject Geboortedatum leerling DataObject Achternaam leerling DataObject Geslacht leerling DataObject Contactgegevens ouder DataObject Voornaam ouder DataObject Voorletters ouder DataObject Geboortedatum ouder DataObject Achternaam ouder DataObject Geslacht ouder DataObject Titulatuur ouder DataObject Adres ouder DataObject Telefoonnummer ouder DataObject E-mailadres ouder DataObject Intakegegevens leerling DataObject Gegevens niet-Nederlandse culturele achtergrond DataObject Bewijsstukken die noodzakelijk zijn voor de bekostiging van niet- Nederlandse culturele achtergrond leerlingen DataObject Voortrajectgegevens leerling DataObject Kopie diploma DataObject Cijferlijst vooropleiding DataObject Uitslag (beroepskeuze)test- en DataObject Gegevens inschrijfmelding DataObject Uitschrijfbewijsgeg- evens DataObject Administratieve gegevens OKR DataObject Voornaam leerling DataObject Telefoonnummer ouder DataObject Achternaam ouder DataObject Geslacht ouder DataObject BSN/PGN leerling DataObject Geboortedatum ouder DataObject Voornaam ouder DataObject Achternaam leerling DataObject Adres ouder DataObject Administratieve schoolgegevens DataObject Titulatuur ouder DataObject E-mailadres leerling DataObject Contactpersoon school DataObject Geboortedatum leerling DataObject Geslacht leerling DataObject E-mailadres ouder DataObject Adres leerling DataObject Voorletters ouder DataObject Telefoonnummer leerling DataObject Voorletters leerling DataObject Gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring (OKR) DataObject Schooladvies DataObject Onderwijsloopbaan DataObject Onderwijsresultaten DataObject Gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag (OKR) DataObject Gedragbeschrijving DataObject Leer-/werkhouding DataObject Sociaal-emotionele problematiek DataObject Gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding (OKR) DataObject Belemmeringen DataObject Gediagnosticeerde beperkingen DataObject Toegekende begeleiding DataObject Ingrijpende gebeurtenissen DataObject Thuissituatie DataObject Verzuimgegevens (OKR) DataObject Relatief verzuim DataObject Gegevens toelatingsbesluit Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministratiesysteem (LAS) Functionaliteit voor het analyseren van de onderwijstijd van een individuele leerling, klas en aangeboden opleiding. (ApplicationFunction) Analysefunctie onderwijstijd Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- en afwezigheidsgegev- ens Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegegevens Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Beheer dashboards en rapportages Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten. (ApplicationFunction) Beheer identiteitsgegevens Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegevens Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegevens Functionaliteit voor het maken, onderhouden en afdrukken van waardendocumenten zoals rapporten, schooladviezen, certificaten en diploma's. (ApplicationFunction) Beheer waardedocumentg- egevens Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkersgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diverse soorten gegevens (zoals contactgegevens en (persoonlijke) kenmerken) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer leerlinggegevens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diagnoses / onderzoeksresultaten omtrent een leerling in het zorgdossier van de leerling. (ApplicationFunction) Beheer onderzoeksresultaa- tgegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijskundige rapporten Functionaliteit voor het maken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwikkelingsperspectief(plan) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer ontwikkelingspersp- ectiefplangegevens Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer schorsings- en verwijderingsgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent algemene en leerlingvakkenpakketten (ApplicationFunction) Beheerfunctie vakkenpakketten Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersaccount- gegevens Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. (ApplicationFunction) Beheer referentiegegevens ApplicationFunction Beheer inschrijfgegevens ApplicationFunction Beheer aanmeldgegevens Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) uitschrijvingen. Ondersteunt uitwisseling van informatie met het ROD, om in het geval van een uitschrijving de ontvangende school te informeren over de uitschrijfdatum van de latende school. (ApplicationFunction) Beheer uitschrijfgegevens AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:11:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:11:08 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (c)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-43056251-c904-4f2ba-0937-f2877af8165
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (c)
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Scope  : Instelling
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Detail
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 43056251-c904-4f2ba-0937-f2877af8165
Original ID  : id-43056251c9044f2ba0937f2877af8165
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten aanmelding toelating inschrijving (c)
Elementen  : 
Relaties  :