Professioneel statuut

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Professioneel statuut
Beschrijving
Het professioneel statuut bevat afspraken gemaakt over de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd.Details ArchiMate-element Professioneel statuut
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-43a266ff-044d-4a519-4721-5a98f2b605d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-43a266ff-044d-4a519-4721-5a98f2b605d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Professioneel statuut
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Externe verwijzing  : https://www.vo-raad.nl/themas/ontwikkeling-leraren/onderwerpen/professioneel-statuut,https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/werkgeverszaken/handreiking-professioneel-statuut
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 43a266ff-044d-4a519-4721-5a98f2b605d
Original ID  : id-43a266ff044d4a51947215a98f2b605d
Semanticsearch  : professioneel statuut