Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
Beschrijving
Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen.


Contextdiagram
FORA
Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen. (BusinessObject) Vrijstelling van geregeld schoolbezoek Beoordeling van een verzoek tot verlof voor het volgen van een of meerdere lesdagdelen vanuit de wettelijke vertegenwoordiger voor een leerplichtige leerling. https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=3&artikel=11&z=2023-01-01&g=2023-01-01 (BusinessProcess) Beoordelen verlofaanvraag Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. (BusinessProcess) Analyseren verzuim DataObject Gegegevens vrijstellingsaa- nvraag Driver H4 Handleiding Leerplicht - Vrijstelling en Verlof Het classificeren van een afwezigheidsobservatie / -melding naar een vorm van verzuim. Tijdens het classificeren wordt bepaald of het geoorloofd of ongeoorloofd verzuim betreft en daarbinnen het soort verzuim. (BusinessProcess) Classificeren afwezigheid Het komen tot een vastlegging (eerste observatie) tot een verzuimregistratie. (BusinessProcess) Registeren verzuim Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim Een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Vrijstellingsaa- nvraag AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op Deze svg is op 14-05-2024 19:11:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:11:03 CEST


Details ArchiMate-element Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-452d97ea-5d1e-4efa8-9292-f36e8d3c03f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-452d97ea-5d1e-4efa8-9292-f36e8d3c03f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
Toelichting  : Dit kan om verschillende redenen gebeuren zoals bijvoorbeeld medische redenen of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of andere persoonlijke omstandigheden. De vrijstelling kan variëren in duur en omvang afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de leerling en de wet- en regelgeving. In sommige gevallen kan de vrijstelling ook gepaard gaan met alternatieve vormen van onderwijs of begeleiding om ervoor te zorgen dat de leerling toch kan blijven leren en zich ontwikkelen.
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Procesmodellering
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 10-4-2023
Bewaartermijn  : Minimaal 5 jaar na uitschrijving
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 452d97ea-5d1e-4efa8-9292-f36e8d3c03f
Original ID  : id-452d97ea5d1e4efa89292f36e8d3c03f
Semanticsearch  : vrijstelling van geregeld schoolbezoek