Lesgeld

Beschrijving
Lesgeld is een verplichte bijdrage van ouders aan het schoolbestuur van een particuliere (niet-bekostigde) onderwijsinstelling.


Contextdiagram
FORA
Lesgeld is een verplichte bijdrage van ouders aan het schoolbestuur van een particuliere (niet-bekostigde) onderwijsinstelling. (BusinessObject) Lesgeld Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Driver Art. 41a WPO- Deelname leerlingen aan extra activiteiten Driver Art. 27 lid 2 WPO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijk- e bevordering; verblijfsduur praktijkonderw- ijs Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Het innen van vrijwillige ouderbijdragen. (BusinessProcess) Innen ouderbijdragen Driver Art. 40 lid 1 WPO - Toelating en verwijdering van leerlingen Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Driver Art. 28b WVO- Deelname leerlingen aan extra activiteiten Schoolkosten zijn alle kosten die ouders maken voor hun kinderen op school, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage. (BusinessObject) Schoolkosten SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship is onderdeel van Deze svg is op 14-05-2024 19:10:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:10:58 CEST


Details ArchiMate-element Lesgeld
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-456f6a06-167f-4837a-e063-2eb6197f7ad
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-456f6a06-167f-4837a-e063-2eb6197f7ad
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Lesgeld
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 456f6a06-167f-4837a-e063-2eb6197f7ad
Original ID  : id-456f6a06167f4837ae0632eb6197f7ad
Semanticsearch  : lesgeld