Verzuimbeleid

Beschrijving
De manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen.


Contextdiagram
FORA
De manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen. (BusinessObject) Verzuimbeleid Het opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse. (BusinessProcess) Opvolgen verzuim De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Een beschrijving van de verantwoordelijkheden en afspraken rondom het verzuim van leerlingen. (BusinessObject) Verzuimregle- ment /- protocol Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. (BusinessProcess) Analyseren verzuim Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatr- egel AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship is bepaald op basis van Deze svg is op 14-05-2024 19:10:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:10:49 CEST


Details ArchiMate-element Verzuimbeleid
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-46a41892-6206-46bdb-78f2-a70447e2577
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-46a41892-6206-46bdb-78f2-a70447e2577
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verzuimbeleid
Toelichting  : Het verzuimbeleid verwoordt de visie op verzuim en verwijst naar de wettelijke kaders en de doelstelling (en). Vaak is in de bijlage het verzuimreglement of het verzuimprotocol opgenomen: de spelregels voor iedereen binnen de instelling.
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Schoolleiding
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Procesmodellering
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 10-4-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 46a41892-6206-46bdb-78f2-a70447e2577
Original ID  : id-46a41892620646bdb78f2a70447e2577
Semanticsearch  : verzuimbeleid