Id-4703ff3a-dac1-4b10-97bc-f40be4668544

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-4703ff3a-dac1-4b10-97bc-f40be4668544
ArchiMate-relatie Id-4703ff3a-dac1-4b10-97bc-f40be4668544
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-4703ff3a-dac1-4b10-97bc-f40be4668544
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : DUO (BusinessActor)
Documentatie  : alle data uitwisseling met DUO
Referentie  : zie DUO website, wet PO art 161 en 178b ; ROSA: ketenfunctie verticaal verantwoorden, ketenfunctie preventie schooluitval, ketenfunctie kwaliteitsbewaking en toezicht
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : inschrijvingen, deelname, eindresultaten en uitschrijven
Gegevenssoort  : Onderwijs Uitvoering
Object ID  : 4703ff3a-dac1-4b10-97bc-f40be4668544
Original ID  : id-4703ff3a-dac1-4b10-97bc-f40be4668544
Semanticsearch  : id-4703ff3a-dac1-4b10-97bc-f40be4668544
ArchiMate-views  :