Toets

ArchiMate-element Toets
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-474c5866-a094-4794b-a259-bc9e6d0463d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Toets
Documentatie  : Een toets is een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijs
Toelichting  : een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht,
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Afgeleid van  : https://www2.cito.nl/static/oenw/ttb/beglist1.htm#TOETS
Sector  : FO
Voorbeeld  : Zelfevaluatie, Leerdoelgerichte toets, Feedbackgesprek, Diagnostische toets, Schriftelijke overhoring (SO), Proefwerk
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Object ID  : 474c5866-a094-4794b-a259-bc9e6d0463d
Object ID_nl  : 474c5866-a094-4794b-a259-bc9e6d0463d
Original ID  : id-474c5866a0944794ba259bc9e6d0463d
Semanticsearch  : toets
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een toets is een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten. (ApplicationFunction) Analysefunctie resultaten Functionaliteit ter ondersteuning van het voorbereiden van een toets of examen (de logistiek), zoals het creëren van toets-/examengroepen, toekennen toets-/examenmateriaal, aanmaken toets-/examensets, toekennen afnameleider en surveillanten. (ApplicationFunction) Toets- / examenvoorbe- reidingsfunctie Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems). (ApplicationFunction) Beheer toetsgegevens Functionaliteit ter ondersteuning van het afnemen van toetsen. (ApplicationFunction) Toetsafnamefu- nctie Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een summatieve toets is een toets waarmee een leerling een specifiek onderdeel, eventueel leerjaar of onderwijssoort, afsluit. (BusinessObject) Summatieve toets Functionaliteit voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toetsen en examens. (ApplicationFunction) Proctoringfunct- ie Een formatieve toets is een toets die meet hoe ver leerlingen gevorderd zijn in het behalen van bepaalde doelen. (BusinessObject) Formatieve toets Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgegev- ens Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten metadata m.b.t. toetsen, zoals toetshiërarchie, normering, etc. (ApplicationFunction) Beheren toetsmetadata Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship Deze svg is op 09-03-2023 05:07:22 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2023 05:07:22 CET