Rapportagefunctie opbrengsten

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Rapportagefunctie opbrengsten
Beschrijving
Functionaliteit voor het rapporteren van opbrengsten (dwarsdoorsnedes, trendanalyses) waarbij resultaten van groepen en leerjaren worden vergeleken met gemiddelden en referentiekaders/-niveaus.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het rapporteren van opbrengsten (dwarsdoorsnedes, trendanalyses) waarbij resultaten van groepen en leerjaren worden vergeleken met gemiddelden en referentiekaders/-niveaus. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie opbrengsten Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag school Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Het op schoolniveau bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg school ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:10:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:10:48 CEST


Details ArchiMate-element Rapportagefunctie opbrengsten
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-47fd6890-e1c6-4b848-b06e-1662eb1f3b3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-47fd6890-e1c6-4b848-b06e-1662eb1f3b3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Rapportagefunctie opbrengsten
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Applicatiefunctie
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 47fd6890-e1c6-4b848-b06e-1662eb1f3b3
Original ID  : id-47fd6890e1c64b848b06e1662eb1f3b3
Semanticsearch  : rapportagefunctie opbrengsten
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions