Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs
Beschrijving
Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs is een plan waarin gemeenten na overleg met betrokken schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode van 4 jaar vastleggen in een meerjarenprogramma (IHP), met een doorkijk naar meerdere jaren na deze periode.


Contextdiagram
FORA
Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs is een plan waarin gemeenten na overleg met betrokken schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode van 4 jaar vastleggen in een meerjarenprogramma (IHP), met een doorkijk naar meerdere jaren na deze periode. (BusinessObject) Integraal HuisvestingsP- lan Onderwijs Het tot stand (doen) brengen van voorzieningen in de huisvesting. (BusinessProcess) Realiseren voorzieningen in huisvesting Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Op overeenstemming gericht overleg is het overleg tussen schoolbesturen en gemeente over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs. (BusinessObject) Op overeenstem- ming gericht overleg (Gemeente) Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming. (BusinessObject) Schoolgebouw AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betrokken bij AssociationRelationship omvat beleid voor Deze svg is op 14-05-2024 19:10:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:10:46 CEST


Details ArchiMate-element Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-4808bb7e-4ca8-454e9-db9c-2debcb772f6
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-4808bb7e-4ca8-454e9-db9c-2debcb772f6
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 4808bb7e-4ca8-454e9-db9c-2debcb772f6
Original ID  : id-4808bb7e4ca8454e9db9c2debcb772f6
Semanticsearch  : integraal huisvestingsplan onderwijs