Onderwijsbegeleidingssysteem

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Onderwijsbegeleidingssysteem
ArchiMate-element Onderwijsbegeleidingssysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-483f3ee6-36e8-4370-a07f-06fc79dff18b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsbegeleidingssysteem
Documentatie  : Systeem of geheel van systemen en modules voor Onderwijsbegeleiding dat ingezet worden om Passend Onderwijs te faciliteren.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 483f3ee6-36e8-4370-a07f-06fc79dff18b
Object ID_nl  : 483f3ee6-36e8-4370-a07f-06fc79dff18b
Original ID  : id-483f3ee6-36e8-4370-a07f-06fc79dff18b
Semanticsearch  : onderwijsbegeleidingssysteem
ArchiMate-views  : 
Relaties  :