Onderwijsbegeleidingssysteem

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Onderwijsbegeleidingssysteem
Beschrijving
Systeem of geheel van systemen en modules voor Onderwijsbegeleiding dat ingezet worden om Passend Onderwijs te faciliteren.Details ArchiMate-element Onderwijsbegeleidingssysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-483f3ee6-36e8-4370-a07f-06fc79dff18b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-483f3ee6-36e8-4370-a07f-06fc79dff18b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsbegeleidingssysteem
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
FORA-type  : Referentiecomponent
Object ID  : 483f3ee6-36e8-4370-a07f-06fc79dff18b
Original ID  : id-483f3ee6-36e8-4370-a07f-06fc79dff18b
Semanticsearch  : onderwijsbegeleidingssysteem