Voorwerp

Beschrijving
Een object dat door individuen kan worden gebruikt.


Contextdiagram
FORA
Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een systeem voor het registreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer (ApplicationComponent) Faciliteitenbeh- eersysteem Het zorgdragen voor fysieke beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen, zoals BHV, gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimteteller, liftcontrole, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoonsysteem, EHBO-registratie, beveiligingscamera's. (BusinessProcess) Zorgdragen voor facilitaire voorzieningen Het beheer en planning van voorraden van materiaal en materieel benodigd voor een opleiding, zoals kantoorartikelen, apparatuur en goederen. Bijvoorbeeld voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (BusinessProcess) Beheren voorraden Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmateriale- n en hulpmiddelen Functionaliteit voor het matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen. Zoals: * apparatuur * personeel * leercontent * ruimte (ApplicationFunction) Middelenplann- ingsfunctie Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de voorraad van kantoorartikelen, apparatuur, goederen, e.d. (ApplicationFunction) Beheer voorraadgege- vens Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmateriale- n en hulpmiddelen Centraal examen Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmateriale- n en hulpmiddelen Schoolexamen Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship heeft als inventaris Deze svg is op 20-04-2024 05:20:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2024 05:20:06 CEST


Details ArchiMate-element Voorwerp
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-485d213c-815d-44bfa-3956-433f20e1dd0
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-485d213c-815d-44bfa-3956-433f20e1dd0
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Voorwerp
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : https://hora.surf.nl/index.php/Voorwerp
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 485d213c-815d-44bfa-3956-433f20e1dd0
Object ID_nl  : 485d213c-815d-44bfa-3956-433f20e1dd0
Original ID  : id-485d213c815d44bfa3956433f20e1dd0
Semanticsearch  : voorwerp