Id-49c77ccb-b69b-47a9-a45a-6a24038e5406

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-49c77ccb-b69b-47a9-a45a-6a24038e5406
ArchiMate-relatie Id-49c77ccb-b69b-47a9-a45a-6a24038e5406
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-49c77ccb-b69b-47a9-a45a-6a24038e5406
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Samenwerkingsverband passend onderwijs (BusinessRole)
Naar  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Documentatie  : alle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverband
Referentie  : wet PO, wet VO, wet EC
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : passend onderwijs
Gegevenssoort  : Instelling, organsiatie en bestuur
Object ID  : 49c77ccb-b69b-47a9-a45a-6a24038e5406
Original ID  : id-49c77ccb-b69b-47a9-a45a-6a24038e5406
Semanticsearch  : id-49c77ccb-b69b-47a9-a45a-6a24038e5406
ArchiMate-views  :