WEC

ArchiMate-element WEC
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-4b8e51c0-36cf-423a9-0c07-72e84bb4711
ArchiMate-model  : FORA
Label  : WEC
Documentatie  : Wet op de expertisecentra
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&z=2020-09-01&g=2020-09-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0003549&z=2020-09-01&g=2020-09-01
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Wet
Object ID  : 4b8e51c0-36cf-423a9-0c07-72e84bb4711
Object ID_nl  : 4b8e51c0-36cf-423a9-0c07-72e84bb4711
Original ID  : id-4b8e51c036cf423a90c0772e84bb4711
Semanticsearch  : wec
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Wet op de expertisecentra (Driver) WEC Driver Art. 28g WEC- Scheiding toezicht en bestuur Driver Art. 28h WEC- Intern toezicht Driver Art. 157 WEC- Jaarverslag Driver Art. 2 WEC - Doelgroep; indeling (v.)s.o. Driver Art. 31 WEC - Vaststelling managements- tatuut Driver Art. 76a WEC- Nevenvestigi- ng school Driver Art. 28i WEC - Inhoud intern toezicht Driver Art. 11 WEC - Uitgangspunte- n en doelstelling onderwijs Driver Art. 21 WEC - Schoolplan Driver Art. 40b WEC- Commissie voor de begeleiding Driver Art. 43 WEC - Onderwijskund- ig rapport en schooladvies Driver Art. 28a WEC- Samenwerkin- gsverbanden Driver Art. 41a WEC- Ontwikkeling- sperspectief Driver Art. 5a WEC - Zorgplicht veiligheid op school Driver Art. 22 WEC - Schoolgids Driver Art. 19 WEC - Kwaliteit onderwijs Driver Art. 8 WEC - Scholen en afdelingen voor (v.)s.o.; instellingen Driver Art. 41 WEC - Commissie van onderzoek Driver Art. 23 WEC - Klachtenregeli- ng Driver Art. 40 WEC - Toelating en verwijdering van leerlingen Driver Art. 23 WEC - Klachtenregeli- ng Driver Art. 22a WEC- Vaststelling en beschikbaarst- elling schoolplan en schoolgids Driver Art. 28a WEC- Samenwerkin- gsverbanden Driver Art. 77 WEC - Plan van nieuwe scholen Driver Art. 40a WEC- Schorsing Driver Art. 76b WEC- Nevenvestigi- ng instellingen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-11-2023 02:04:16 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-11-2023 02:04:16 CET