WEC

ArchiMate-element WEC
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-4b8e51c0-36cf-423a9-0c07-72e84bb4711
ArchiMate-model  : FORA
Label  : WEC
Documentatie  : Wet op de expertisecentra
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&z=2020-09-01&g=2020-09-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0003549&z=2020-09-01&g=2020-09-01
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Wet
Object ID  : 4b8e51c0-36cf-423a9-0c07-72e84bb4711
Object ID_nl  : 4b8e51c0-36cf-423a9-0c07-72e84bb4711
Original ID  : id-4b8e51c036cf423a90c0772e84bb4711
Semanticsearch  : wec
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Wet op de expertisecentra (Driver) WEC Driver Art. 28g WEC- Scheiding toezicht en bestuur Driver Art. 28h WEC- Intern toezicht Driver Art. 157 WEC- Jaarverslag Driver Art. 2 WEC - Doelgroep; indeling (v.)s.o. Driver Art. 31 WEC - Vaststelling managements- tatuut Driver Art. 76a WEC- Nevenvestigi- ng school Driver Art. 28i WEC - Inhoud intern toezicht Driver Art. 11 WEC - Uitgangspunte- n en doelstelling onderwijs Driver Art. 21 WEC - Schoolplan Driver Art. 40b WEC- Commissie voor de begeleiding Driver Art. 28a WEC- Samenwerkin- gsverbanden Driver Art. 41a WEC- Ontwikkeling- sperspectief Driver Art. 5a WEC - Zorgplicht veiligheid op school Driver Art. 22 WEC - Schoolgids Driver Art. 19 WEC - Kwaliteit onderwijs Driver Art. 8 WEC - Scholen en afdelingen voor (v.)s.o.; instellingen Driver Art. 41 WEC - Commissie vanonderzoek Driver Art. 23 WEC - Klachtenregeli- ng Driver Art. 40 WEC - Toelating en verwijdering van leerlingen Driver Art. 23 WEC - Klachtenregeli- ng Driver Art. 22a WEC- Vaststelling enbeschikbaa- rstelling schoolplan en schoolgids Driver Art. 28a WEC- Samenwerkin- gsverbanden Driver Art. 77 WEC - Plan van nieuwe scholen Driver Art. 76b WEC- Nevenvestigi- ng instellingen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-06-2023 09:32:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 10-06-2023 09:32:59 CEST