Bedrijfsleven

Beschrijving
Bedrijfsleven, b.v. in geval van stages of van een beroepenadviescommissieDetails ArchiMate-element Bedrijfsleven
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-4cea7055-4cde-46aa-95e7-b32a5a0ff22d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-4cea7055-4cde-46aa-95e7-b32a5a0ff22d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Bedrijfsleven
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : 4cea7055-4cde-46aa-95e7-b32a5a0ff22d
Original ID  : id-4cea7055-4cde-46aa-95e7-b32a5a0ff22d
Semanticsearch  : bedrijfsleven