Onderwijsvolger

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Onderwijsvolger
Beschrijving
Leerling/student


Contextdiagram
FORA
Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad (BusinessRole) Sectorraad Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoor- diger onderwijsvolg- er Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenwee- rgave Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommu- nicatie Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommun- icatie marketing gegevens naar student (FlowRelationship) afhankelijk van school organisatie, b.v. sleutels van kluisjes, leerlingen passen, passen voor automaten, kosten voor kantine, etc. (FlowRelationship) gegevens voor leerlingen (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met leerling/student (FlowRelationship) gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder/voogd (FlowRelationship) gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder/voogd (FlowRelationship) communicatie met (potentiële) leerling (FlowRelationship) Inschrijving en ontwikkeling leerling (FlowRelationship) AssignmentRelationship communicatie naar (potentiéle) leerlingen/studenten (FlowRelationship) AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 06-04-2024 21:04:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 21:04:55 CEST


Details ArchiMate-element Onderwijsvolger
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-4dc813b3-b251-4155-a797-c23b11d666d7
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-4dc813b3-b251-4155-a797-c23b11d666d7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsvolger
Werkingsgebied  : Onderwijsveld
Type  : Rol
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : 4dc813b3-b251-4155-a797-c23b11d666d7
Object ID_nl  : 4dc813b3-b251-4155-a797-c23b11d666d7
Original ID  : id-4dc813b3-b251-4155-a797-c23b11d666d7
Semanticsearch  : onderwijsvolger