Leerlingenvervoer

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Leerlingenvervoer
Beschrijving
Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt primair bij de ouders/verzorgers. De gemeente heeft de zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Dit betekent dat het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind.Details ArchiMate-element Leerlingenvervoer
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-4ed276f6-aa4f-43468-a0dc-f6010d2ca12
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-4ed276f6-aa4f-43468-a0dc-f6010d2ca12
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlingenvervoer
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Externe verwijzing  : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/vraag-en-antwoord/krijgt-mijn-kind-leerlingenvervoer
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 4ed276f6-aa4f-43468-a0dc-f6010d2ca12
Original ID  : id-4ed276f6aa4f43468a0dcf6010d2ca12
Semanticsearch  : leerlingenvervoer