Id-4eef8b24-bad2-43dd-b523-632c40d461c1

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-4eef8b24-bad2-43dd-b523-632c40d461c1
ArchiMate-relatie Id-4eef8b24-bad2-43dd-b523-632c40d461c1
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-4eef8b24-bad2-43dd-b523-632c40d461c1
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : DUO (BusinessActor)
Naar  : Sectorraad (BusinessRole)
Documentatie  : gegevensleveranties aan raden plus beleid
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : beleid en verantwoording
Gegevenssoort  : Instelling, organsiatie en bestuur
Object ID  : 4eef8b24-bad2-43dd-b523-632c40d461c1
Original ID  : id-4eef8b24-bad2-43dd-b523-632c40d461c1
Semanticsearch  : id-4eef8b24-bad2-43dd-b523-632c40d461c1
ArchiMate-views  :