Bestuurlijke collegiale visitatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Bestuurlijke collegiale visitatie
Beschrijving
Bestuurlijke collegiale visitatie is het gestructureerd bezoeken van bestuurders aan collega-bestuurders met als doel te leren en ontwikkelen door te reflecteren op het bestuurlijk handelen in de context van de onderwijsorganisatieDetails ArchiMate-element Bestuurlijke collegiale visitatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-5108c76d-86aa-4b2ba-3204-c66ebc2b6d9
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-5108c76d-86aa-4b2ba-3204-c66ebc2b6d9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Bestuurlijke collegiale visitatie
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 5108c76d-86aa-4b2ba-3204-c66ebc2b6d9
Original ID  : id-5108c76d86aa4b2ba3204c66ebc2b6d9
Semanticsearch  : bestuurlijke collegiale visitatie