Uitschrijving

Beschrijving
Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn.


Contextdiagram
FORA
Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Het in kennis brengen van de uitschrijving van een leerling aan de betreffende onderwijsinstanties. (BusinessProcess) Kennisgeven uitschrijvingen Driver Art. 10 Leerplichtwet 1969 - Uitschrijving Het formeel bevestigen van de uitschrijving aan de ouders / verzorgers van de leerling. (BusinessProcess) Bevestigen uitschrijving Het uitschrijven van een leerling nadat deze overgedragen is aan een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Uitschrijven leerling Het administratief verwerken van de uitschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken uitschrijving Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Driver Art. 18 Leerplichtwet 1969 - Kennisgeving in- en uitschrijvingen BusinessObject Bewijs van uitschrijving Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzo- ek De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessObject) Overstap AccessRelationship W AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat bij latende school Deze svg is op 16-04-2024 09:33:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 09:33:50 CEST


Details ArchiMate-element Uitschrijving
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-5130fcea-1bd1-4c899-afaa-c8fd2d77187
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-5130fcea-1bd1-4c899-afaa-c8fd2d77187
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitschrijving
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Toelichting  : Uitschrijving mag maar in een beperkt aantal gevallen plaatsvinden, in de regel alleen wanneer een leerling op een andere school is ingeschreven.
Bewaartermijn  : minimaal 5 jaar na uitschrijving, maximaal 5 jaar + 8 weken
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 5130fcea-1bd1-4c899-afaa-c8fd2d77187
Object ID_nl  : 5130fcea-1bd1-4c899-afaa-c8fd2d77187
Original ID  : id-5130fcea1bd14c899afaac8fd2d77187
Semanticsearch  : uitschrijving