Uitschrijving

ArchiMate-element Uitschrijving
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-5130fcea-1bd1-4c899-afaa-c8fd2d77187
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitschrijving
Documentatie  : Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn.
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Toelichting  : Uitschrijving mag maar in een beperkt aantal gevallen plaatsvinden, in de regel alleen wanneer een leerling op een andere school is ingeschreven.
Object ID  : 5130fcea-1bd1-4c899-afaa-c8fd2d77187
Object ID_nl  : 5130fcea-1bd1-4c899-afaa-c8fd2d77187
Original ID  : id-5130fcea1bd14c899afaac8fd2d77187
Semanticsearch  : uitschrijving
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) BusinessProcess Kennisgeven uitschrijvingen Driver Art. 10 Leerplichtwet 1969 - Uitschrijving BusinessProcess Bevestigen uitschrijving Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) aanmeldingen, inschrijvingen en uitschrijvingen. (ApplicationFunction) Beheer aanmeldings- /inschrijvings- /uitschrijvings- gegevens BusinessProcess Verwerken uitschrijving Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Driver Art. 18 Leerplichtwet 1969 - Kennisgeving in- en uitschrijvingen Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzo- ek De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessObject) Overstap AccessRelationship - W AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat bij latende school Deze svg is op 31-05-2023 21:44:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2023 21:44:20 CEST