WVO

Beschrijving
Wet op het voortgezet onderwijs


Contextdiagram
FORA
Wet op het voortgezet onderwijs (Driver) WVO Driver Art. 103 WVO- Jaarverslag Driver Art. 62 WVO - Begripsbepali- ngen Driver Art. 11b WVO- Kerndoelen Driver Art. 24b WVO- Klachtenregel- ing Driver Art. 24a WVO- Schoolgids Driver Art. 27 WVO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijk- e bevordering; verblijfsduur praktijkonderw- ijs Driver Art. 8.8 WVO- Aanmelding en toelating Driver Art. 24e1 WVO - Inhoud intern toezicht Driver Art. 24d WVO- Scheiding toezicht en bestuur Driver Art. 74a WVO- Regionaal plan onderwijsvoor- zieningen Driver Art. 3b WVO - Zorgplicht veiligheid op school Driver Titel III Afd. IA WVO - Voorziening in de huisvesting en inventaris Driver Art. 24 WVO - Schoolplan Driver Art. 6 WVO - Onderwijstijd Driver Art. 73 WVO - Vestigingen Driver Art. 73b WVO- Nevenvestigi- ng Driver Art. 8.12 WVO - Inschrijving en uitschrijving Driver Art. 8.14 WVO 2020 - Schorsing Driver Art. 23b WVO- Rapportage vorderingen van leerlingen Driver Art. 6f WVO - Maatschappeli- jke stage Driver Art. 73a WVO- Hoofdvestigin- g Driver Art. 12 WVO - Periode van voorbereidend hoger onderwijs v.w.o. en h.a.v.o.; profielen Driver Art. 8.15 WVO 2020 - Verwijdering Driver Art. 17a WVO- Samenwerkin- gsverbanden Driver Art. 8.10 WVO 2020 - Te verstrekken gegevens bij toelating Driver Art. 10 WVO - Theoretische leerweg en profielen mavo Driver Art. 8.10 WVO - Te verstrekken gegevens bij toelating Driver Art. 22 WVO - Overige voorschriften inrichting onderwijs Driver Art. 64 WVO - Nieuwe school of scholengeme- enschap Driver Art. 32c WVO- Vaststelling managements- tatuut Driver Art. 24a1 WVO - Vaststelling en beschikbaarst- elling schoolplan en schoolgids Driver Art. 24e WVO- Intern toezicht Driver Art. 26 WVO - Ontwikkelings- perspectief Driver Art. 23a WVO- Kwaliteit onderwijs AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:21:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:21:02 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element WVO
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-517b7f5f-f60d-48098-56ac-1b75a3e6697
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-517b7f5f-f60d-48098-56ac-1b75a3e6697
ArchiMate-model  : FORA
Label  : WVO
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0002399
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Wet
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 517b7f5f-f60d-48098-56ac-1b75a3e6697
Original ID  : id-517b7f5ff60d4809856ac1b75a3e6697
Semanticsearch  : wvo