Wet- en regelgeving Klachten en bezwaren

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Wet- en regelgeving Klachten en bezwaren
Wet- en regelgeving Klachten en bezwaren
Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Elke school moet een klachtenregeling voor ouders en personeel hebben. Hierin staat hoe de school met klachten omgaat. (BusinessFunction) Vervaardiging klachtenregeling Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. (BusinessFunction) Aanstelling klachtencommissie Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling Het vastleggen van klachten en bezwaren en informatie over de afhandeling ervan. (BusinessFunction) Registratie klachten en bezwaren Het voorkomen van klachten door bijvoorbeeld preventieve activiteiten ter voorkoming van ongewenst gedrag. (BusinessFunction) Klachtpreventie BusinessFunction Indienen Klachten Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Driver Art. 14 WPO - Klachtenregeling Wet op het voortgezet onderwijs (Driver) WVO Driver Art. 10b15. WVO - Verantwoordelijkheid van de school Driver Art. 24b WVO - Klachtenregeling Driver Art. 10 WVO - Theoretische leerweg en profielen mavo Driver Art. 10b WVO - Beroepsgerichte leerwegen en profielen vbo Driver Art. 23 WEC - Klachtenregeling Wet op de expertisecentra (Driver) WEC Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Driver) Uitvoeringswet AVG Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinstelling Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI? (BusinessRole) Organisatiebestuur Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger BusinessRole Klager InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 26-01-2024 03:50:40 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 26-01-2024 03:50:40 CET
Legenda
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Wet- en regelgeving Klachten en bezwaren
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-527b3ea0-cc90-4dec9-3b16-f74699d2ac4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Wet- en regelgeving Klachten en bezwaren
Documentatie  : Overzicht met rollen, bedrijfsprocessen en bijbehorende wettelijke regelingen voor wat betreft het indienen en afhandelen van klachten en bezwaren.
ArchiMate-gezichtspunt  : Wet- en regelgeving
Publiceren  : Wiki
Titel view SWC  : Klachten en bezwaren
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Algemeen
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewpoint  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 527b3ea0-cc90-4dec9-3b16-f74699d2ac4
Object ID_nl  : 527b3ea0-cc90-4dec9-3b16-f74699d2ac4
Original ID  : id-527b3ea0cc904dec93b16f74699d2ac4
Semanticsearch  : wet- en regelgeving klachten en bezwaren
Elementen  : 
Relaties  :