Roostersysteem

Beschrijving
Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt.


Contextdiagram
FORA
Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersystee- m Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Funtionaliteit voor het maken en onderhouden van detailplanningen (lesroosters) met lesactiviteiten. (ApplicationFunction) Beheer lesroosters Functionaliteit voor het tonen van plannen (bijvoorbeeld les- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Presentatie planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Functionaliteit voor het maken en onderhouden van plannen (bijvoorbeeld les-, dag- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Beheer planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten AssignmentRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 17-04-2024 18:40:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 18:40:04 CEST


Details ArchiMate-element Roostersysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-52b06a46-94f4-4b2a-bd2a-50c39f4b0632
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-52b06a46-94f4-4b2a-bd2a-50c39f4b0632
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Roostersysteem
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
FORA-type  : Referentiecomponent
Object ID  : 52b06a46-94f4-4b2a-bd2a-50c39f4b0632
Object ID_nl  : 52b06a46-94f4-4b2a-bd2a-50c39f4b0632
Original ID  : id-52b06a46-94f4-4b2a-bd2a-50c39f4b0632
Semanticsearch  : roostersysteem