Bevoegd gezag

Beschrijving
Het bevoegd gezag is het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband het onderwijs dat wordt gegeven, en over de onderwijsinstelling als geheel.

RIO: Bevoegd Gezagerkenning

Een erkenning als bestuur in het onderwijs door OCW van een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan)


Contextdiagram
FORA
Het bevoegd gezag is het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband het onderwijs dat wordt gegeven, en over de onderwijsinstelling als geheel. RIO: Bevoegd Gezagerkenning Een erkenning als bestuur in het onderwijs door OCW van een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Bevoegd gezag Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Juridische werkelijkheid (Grouping) Onderwijserke- nningen (BRIN / RIO) Een organisatie die door een bevoegd gezag in stand wordt gehouden voor het verzorgen van onderwijs. Vergelijk RIO: Onderwijsaanbieder Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. Onderwijsinstellingserkenning Een erkenning van een organisatie voor het verzorgen van onderwijs op basis van wetgeving. (BusinessObject) Onderwijsinste- lling Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship in stand gehouden door AssociationRelationship vertegenwoordi- gt Deze svg is op 14-05-2024 19:10:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:10:02 CEST


Details ArchiMate-element Bevoegd gezag
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-534a21e3-c805-44ea-bf18-fc3ec2bebe53
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-534a21e3-c805-44ea-bf18-fc3ec2bebe53
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Bevoegd gezag
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Toelichting  : Bevoegd gezag: de rechtspersoon van de stichting of vereniging. Of in het geval van een openbaar orgaan het college van burgemeester en wethouders.
Voorbeeld  : het bestuur en het intern toezicht samen
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 534a21e3-c805-44ea-bf18-fc3ec2bebe53
Original ID  : id-534a21e3-c805-44ea-bf18-fc3ec2bebe53
Semanticsearch  : bevoegd gezag