Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget
Beschrijving
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget van medewerkers.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget van medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag. (BusinessFunction) Opleiding en ontwikkeling Het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn. (BusinessFunction) Competentiem- anagement Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. (BusinessObject) Risico- inventarisatie en -evaluatie Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. (BusinessObject) Medewerkerc- ompetentie Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsyst- eem Het bepalen, uitvoeren en evalueren van het beleid (maatregelen) ten aanzien van (het verbeteren van) de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsorganisatie. Hierbij staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) centraal. (BusinessFunction) Waarborging arbeidsomsta- ndigheden AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:09:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:09:46 CEST


Details ArchiMate-element Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-577e4ac9-759a-4c39-b2d3-0f7961ecba58
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-577e4ac9-759a-4c39-b2d3-0f7961ecba58
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 577e4ac9-759a-4c39-b2d3-0f7961ecba58
Original ID  : id-577e4ac9-759a-4c39-b2d3-0f7961ecba58
Semanticsearch  : beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions