Beheer feedbackgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer feedbackgegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. (ApplicationFunction) Beheer feedbackgege- vens Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenwee- rgave Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppelin- g feedback Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregi- stratie Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:09:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:09:28 CEST


Details ArchiMate-element Beheer feedbackgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-5a3b9c04-90c6-418f8-92b5-ea73fe3b5d2
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-5a3b9c04-90c6-418f8-92b5-ea73fe3b5d2
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer feedbackgegevens
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 5a3b9c04-90c6-418f8-92b5-ea73fe3b5d2
Original ID  : id-5a3b9c0490c6418f892b5ea73fe3b5d2
Semanticsearch  : beheer feedbackgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions