Opvolgen verzuim

Beschrijving
Het opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse.


Contextdiagram
FORA
Het opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse. (BusinessProcess) Opvolgen verzuim Het bepalen wat het resultaat is van de uitgevoerde verzuimmaatregelen. (BusinessProcess) Verzuimmaatr- egelen controleren Een kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmeldi- ng Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördi- natie BusinessRole Leerling- verzuimmede- werker /- coördinator De manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen. (BusinessObject) Verzuimbeleid Het afsluiten van een verzuim nadat het verzuim gestopt is of geen verantwoordelijkheid meer is van de school. (BusinessProcess) Afsluiten verzuim Het uitvoeren van een verzuimmaatregel om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te beperken en/of de leerling te ondersteunen. (BusinessProcess) Verzuimmaatr- egelen uitvoeren Het overdragen van vastgestelde verzuimmaatregelen naar andere bedrijfsfuncties of externe organisaties. (BusinessProcess) Verzuimmaatr- egel overdragen Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatr- egel AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW Deze svg is op 14-05-2024 19:09:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:09:22 CEST


Details ArchiMate-element Opvolgen verzuim
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-5ad893ac-2401-4f268-b011-b4ee97500ab
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-5ad893ac-2401-4f268-b011-b4ee97500ab
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Opvolgen verzuim
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 5ad893ac-2401-4f268-b011-b4ee97500ab
Original ID  : id-5ad893ac24014f268b011b4ee97500ab
Semanticsearch  : opvolgen verzuim