Schoolkosten

Beschrijving
Schoolkosten zijn alle kosten die ouders maken voor hun kinderen op school, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage.Details ArchiMate-element Schoolkosten
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-5bb31c9b-bf20-41178-e1ed-22a09ff47f6
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-5bb31c9b-bf20-41178-e1ed-22a09ff47f6
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schoolkosten
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 5bb31c9b-bf20-41178-e1ed-22a09ff47f6
Original ID  : id-5bb31c9bbf2041178e1ed22a09ff47f6
Semanticsearch  : schoolkosten