Videoconferentiefunctie

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Videoconferentiefunctie
Beschrijving
Functionaliteit voor het houden van vergaderingen (live meetings) met kleine en grote groepen deelnemers met live video en audio (incl. opnemen vergadering audio en video).


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het houden van vergaderingen (live meetings) met kleine en grote groepen deelnemers met live video en audio (incl. opnemen vergadering audio en video). (ApplicationFunction) Videoconferen- tiefunctie Communicatie over onderwijs en resultaten met een individuele leerling. (BusinessFunction) Leerlingcomm- unicatie individueel Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Ondersteuning samenwerken in leerlingprojecten (BusinessFunction) Ondersteuning samenwerken in leerlingproject- en Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Mededelingen, vaak op een specifiek gebied, die aan een bekende relatie worden gedaan. (BusinessFunction) Gerichte communicatie Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessFunction) Leerlingcomm- unicatie klasbreed Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie leerlingspecifi- ek Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Systeem voor het houden van vergaderingen (live meetings) met live video en audio. (ApplicationComponent) Videoconferen- tiesysteem Communicatie over onderwijs en resultaten en andere zaken met betrekking tot de klas. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie klasbreed ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:09:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:09:13 CEST


Details ArchiMate-element Videoconferentiefunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-5c878779-c5fe-4df5a-0107-73eceb3bc48
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-5c878779-c5fe-4df5a-0107-73eceb3bc48
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Videoconferentiefunctie
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 5c878779-c5fe-4df5a-0107-73eceb3bc48
Original ID  : id-5c878779c5fe4df5a010773eceb3bc48
Semanticsearch  : videoconferentiefunctie
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions